Logo Na Mapie Geoportal Krajowy

Geoportal Braniewo  sprawdź informacje  Na Mapie miasta Braniewo

Gwarancja dostępu do aktualnej i wiarygodnej informacji przestrzennej dotyczącej miasta Braniewo.

Mapa Geoportal Braniewo
Mapa z granicą miasta Braniewo

Dane urzędu

Urząd Miasta Braniewaul. Kościuszki 111Braniewo, 14-500

Tel: 55 6440102

Fax: 55 2432928

Elektroniczna skrzynka podawcza: /6v86b5ddox/skrytka

E-mail: sekretariat@braniewo.pl

Powiat: braniewski

Województwo: warmińsko-mazurskie

Numer TERYT miasta Braniewo: 2802011

Witryna: www.braniewo.pl

Władze lokalne: Burmistrz Tomasz SIELICKIsekretariat@braniewo.pl

Poznaj raporty: archiwalne zdjęcia lotnicze oraz zdjęcia satelitarne Braniewa

Raport archiwalnych zdjęć lotniczych miasta Braniewo to narzędzie, które umożliwia sprawdzenie historii wybranej działki lub terenu w mieście Braniewo na podstawie zdjęć lotniczych wykonanych w różnych latach.

Dzięki temu raportowi możesz odkryć, jak wyglądał obszar z Braniewa, który Cię interesuje, w przeszłości. Dowiedz się więcej o Raporcie lotniczym.

Raport zdjęć satelitarnych to usługa, dostarczająca obrazów obszaru Braniewa, zdobytych za pomocą nowoczesnych satelitów. Cyklicznie wykonywane, w krótkich odstępach czasu zdjęcia satelitarne pozwalają zaobserwować zmiany w zagospodarowaniu terenu.

Dowiedz się więcej o Raporcie satelitarnym.

lub wybierz działkę bezpośrednio na mapie

Wskaż na mapie Braniewa

Miasto Braniewo w liczbach

Powierzchnia miasta Braniewo*

12 km2

2439 miejsce pod względem powierzchni

Liczba mieszkańców miasta Braniewo*

16 974 mieszkańców

440 miejsce pod względem liczby mieszkańców

Gęstość zaludnienia miasta Braniewo*

1 368 mieszkańców na km2

113 miejsce pod względem gęstości zaludnienia

*Źródło danych: GUS, 2020 r.

O projekcie Geoportal Braniewo

Geoportal Braniewo prezentuje dane zgromadzone w postaci interaktywnych map miasta Braniewo, dzięki którym w szybki sposób i bez zbędnego przeszukiwania warstw, dotrzesz do interesujących Cię informacji dla wybranej działki w mieście Braniewo.

Dostęp do danych Geoportalu Braniewo

Jak powstał Geoportal miasta Braniewo?

Geoportal Braniewo powstał w oparciu o dane z rejestrów urzędowych, w tym gminnego rejestru geoportalu miasta Braniewo, państwowego geoportalu krajowego oraz powiatowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych. Celem projektu jest wykorzystanie różnorodnych danych pochodzących z wielu źródeł, aby w procesie ich analizowania utworzyć atrakcyjną mapę tematyczną z możliwością przełączania się pomiędzy kompozycjami, zachowując jednocześnie wybrane położenie na mapie miasta Braniewo.

Geoportal Braniewo umożliwia pozyskanie danych EGIB miasta Braniewo oraz miejscowych planów zagospodarowania miasta Braniewo, dzięki czemu możesz zdiagnozować teren bez konieczności składania wizyty w urzędzie.

Dane z rejestrów urzędowych miasta Braniewo

Skąd pochodzą dane, które znajdziesz na mapie w Geoportalu Braniewo?

 • Państwowy rejestr granic;
 • Powiatowy Zasób Geodezyjny i Kartograficzny odpowiedni dla miasta Braniewo ( EGIB miasta Braniewo);
 • Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska ( Natura 2000 miasta Braniewo);
 • Rejestr MPZP miasta Braniewo (MPZP miasta Braniewo);
 • Rejestr wydanych pozwoleń miasta Braniewo;
 • Ewidencja Miejscowości Ulic i Adresów miasta Braniewo;
 • Inne rejestry dostępne za pośrednictwem Geoportalu Braniewa.
Informacje na Geoportalu Braniewo

Jakie informacje znajdziesz na Geoportalu Braniewo?

Korzyści z Geoportalu Braniewo

Do czego przydadzą Ci się informacje dostępne w Geoportalu Braniewo?

 • Sprawdzisz wybrany teren i jego otoczenie na mapie Geoportalu Braniewo.

  Korzystając z interaktywnej mapy na Geoportalu miasta Braniewo łatwo sprawdzisz dowolne miejsce. Aby dostrzec szczegółowe dane na mapie, wystarczy że przybliżysz się w widoku do wybranego miejsca np. ulicy w Braniewie. W zależności od wybranej kompozycji mapy Braniewa zobaczysz m. in.: tereny zielone, budynki, cieki i zbiorniki wodne w mieście Braniewo, ukształtowanie terenu, nazwy ulic i adresy budynków.

 • Sprawdzisz przebieg granic działki ewidencyjnej na mapie.

  Mapy Geoportalu Braniewo oprócz ogólnych informacji, dostarczają również szczegółowe dane o działkach ewidencyjnych miasta Braniewo. Dzięki dostępnym narzędziom wyszukiwarek w Geoportalu Braniewa możesz łatwo znaleźć działkę oraz sprawdzać przebieg granic na mapie Braniewa. Kliknięcie w działkę na mapie powoduje wyświetlenie szczegółowych informacji dotyczących działki, źródłem tych danych jest ewidencja gruntów miasta Braniewo. Wybrana działka zostanie również automatycznie zwymiarowana , uzyskasz dokładne wymiary działki oraz jej powierzchnię. W ten sposób możesz sprawdzić dowolną działkę ewidencyjną w Geoportalu Braniewo.

 • Poznasz potencjał solarny pod inwestycje w fotowoltaikę dla dowolnego terenu w Braniewie.

  Geoportal miasta Braniewo posiada wbudowaną mapę pod nazwą: Atlas Solarny miasta Braniewo. Na mapie solarnej przedstawiono nasłonecznienie terenu. Możesz dla dowolnego miejsca w Braniewie sprawdzić jakie jest nasłonecznienie terenu z uwzględnieniem cieni budynków, drzew i innych przeszkód terenowych. Na Mapie Atlas Solarny miasta Braniewo przedstawiono również bardzo dokładnie lokalizacje drzew, budynki oraz cieki i zbiorniki wodne.

 • Poznasz miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego w Braniewie.

  W Geoportalu Braniewo przedstawiamy informacje z rejestru MPZP miasta Braniewo. Dowiesz się jakie zostały ostatnio uchwalone plany zagospodarowania w Braniewie. W zakładce dotyczącej MPZP miasta Braniewo zobaczysz podstawowe statystyki dotyczące zagospodarowania przestrzeni miasto Braniewo, jakie jest pokrycie miejscowymi planami obszaru miasta Braniewo oraz ile planów uchwalono w poszczególnych latach.

 • Dowiesz się gdzie występują obszary ochrony przyrody w mieście Braniewo.

  Przedstawiamy wykaz obszarów chronionych w granicach miasta Braniewo. Sprawdzisz, czy na obszarze miasta Braniewo są obszary chronione, takie jak m.in.: natura 2000, parki narodowe, parki krajobrazowe, rezerwaty przyrody. Dla każdej formy ochrony przyrody znajdującej się w granicach miasta Braniewo podana jest powierzchnia terenu, na której jest ustanowiona.

 • Poznasz ostatnio wydane pozwolenia na budowę w mieście Braniewo.

  Sprawdzisz na jakie zamierzenia budowlane zostały ostatnio wydane pozwolenia na budowę w Braniewie. W Geoportalu miasta Braniewo udostępniamy na bieżąco statystyki dotyczące wydawanych pozwoleń na budowę, w tym: ilość wydanych pozwoleń na budowę w poszczególnych miesiącach, udział wniosków o pozwolenia na budowę i zgłoszeń dla poszczególnych rodzajów obiektów oraz wnioski o pozwolenia na budowę i zgłoszenia w Braniewie wg zamierzeń inwestycyjnych.

 • Sprawdzisz średnioroczny poziom zanieczyszczenia powietrza w mieście Braniewo.

  W zakładce zanieczyszczenie powietrza, prezentujemy dane średnioroczne dot. zanieczyszczenia powietrza w mieście Braniewo. Przedstawiamy zanieczyszczenie pyłami zawieszonymi drobnymi PM2,5 oraz PM10.

 • Informacje o sieciach uzbrojenia terenu w media w mieście Braniewo.

  Dowiesz się o sieciach infrastruktury technicznej w mieście Braniewo, jakie są dostępne: prąd, gaz, woda, kanalizacja. Jaki procent mieszkańców korzysta z poszczególnych sieci uzbrojenia terenu w mieście Braniewo. Kto zarządza poszczególnymi sieciami uzbrojenia terenu w mieście Braniewo.

 • Zabytki w mieście Braniewo

  Przedstawiamy wykaz zabytków w mieście Braniewo. Poznasz informacje o liczbie miejsc zabytkowych w mieście Braniewo oraz najważniejsze informacje o nich. Przedstawiamy statystyki dotyczące rodzajów zabytków w mieście Braniewo.

 • Informacje o wyborach w mieście Braniewo

  Przedstawiamy najważniejsze informacje dotyczące wyborów w mieście Braniewo. Prezentujemy listy kandydatów, miejsca lokali wyborczych w mieście Braniewo i wiele istotnych informacji.

Geoportal Braniewo dla mieszkańców

Geoportal Braniewo jest dla:

 • Mieszkańców.

  Jeżeli posiadasz, kupujesz lub sprzedajesz nieruchomość, możesz potrzebować informacji o nieruchomości, w tym celu skorzystaj z danych Geoportalu Braniewo. Na mapie Braniewa sprawdzisz bliskie i dalekie sąsiedztwo Twojego obecnego lub planowanego miejsca zamieszkania.

 • Przedsiębiorców.

  Przedsiębiorcy, inwestorzy niejednokrotnie podejmują decyzje bazując na zaufaniu do swoich współpracowników lub korzystają z porad firm zewnętrznych, na Geoportalu miasta Braniewo mogą szybko zweryfikować podstawowe informacje dotyczące nieruchomości i zabezpieczyć się przed błędną decyzją.

 • Geodetów.

  Geodeci, oprócz pomiarów terenowych, również weryfikują, przetwarzają, tworzą urzędowe bazy danych dotyczące nieruchomości, w tym dane, w oparciu o które został zbudowany Geoportal Braniewo. Korzystając z map Geoportalu miasta Braniewo w swoich projektach mają lepszy pogląd na otoczenie.

 • Urbanistów i architektów.

  Urbaniści, architekci na wstępnych etapach realizacji swoich projektów sprawdzają ograniczenia formalno-prawne dotyczące obszaru opracowań oraz weryfikują cechy fizyczne terenu. W tym celu informacje dostępne na mapie Geoportalu miasta Braniewo są dla nich bardzo przydatne.

 • Rzeczoznawców.

  Rzeczoznawca majątkowy wykonując projekt wyceny (tzw. operat szacunkowy) wykonuje pełny research nieruchomości z wszelkich dostępnych źródeł. Dane dostępne na Geoportalu miasta Braniewo dostarczają wielu istotnych informacji, z których korzystają rzeczoznawcy przy sporządzaniu operatów szacunkowych.

 • Turystów.

  Mapy Geoportalu Braniewo dostarczają bardzo cennych informacji, które umożliwiają lepsze rozpoznanie terenu. Ponadto możemy sprawdzić układ przestrzenny zabudowań, który chcemy zwiedzić.

Sprawdź Geoportale gmin sąsiednich

Może cię zainteresować

Budowa na gruntach rolnych ma być prostsza

Budowa na gruntach rolnych ma być prostsza

Przejdź do wpisu